Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy mrągowskich policjantów

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy policji powiatu mrągowskiego za rok 2017. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie inspektor Tomasz Klimek. Oprócz kierownictwa KPP w Mrągowie w odprawie udział wzięli między innymi naczelnicy wydziałów i poszczególni kierownicy. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także lokalnej Prokuratury.

Dziś odbyła się odprawa roczna, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2017. Oprócz kierownictwa warmińsko-mazurskiej Policji – insp. Tomasza Klimka, mł. insp. Andrzeja Skola Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie oraz jego I Zastępcy podinsp. Roberta Wierciszewskiego udział w odprawie wzięli naczelnicy komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz poszczególni kierownicy i pracownicy cywilni. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli także pan Tomasz Witkowicz Zastępca Burmistrza Mrągowa, pan Piotr Jakubowski Burmistrz Mikołajek, pani Agnieszka Kurczewska Urzędu Gminy Piecki, pan Jerzy Krasiński Wójt Gminy Mrągowo, pan Józef Maciejewski Wójt Gminy Sorkwity, oraz pani Bogusława Pidsudko-Kaliszuk Prokurator Rejonowa w Mrągowie.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie przywitał zaproszonych  gości i podziękował za bardzo dobrą współpracę lokalnym samorządowcom i pani prokurator. Następnie rozpoczęły się dokładne podsumowania działań mrągowskiej policji. Jako pierwszy głos zabrał kom. Mariusz Adamski Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, który omówił pracę pionu prewencji. Pracę pionu kryminalnego omówiła kom. Beata Gąsior Naczelnik Wydziału Kryminalnego. Kom. Daria Jarmałkowicz omówiła wybrane zagadnienia problematyki kadrowej, skargowej i dyscyplinarnej. Zakres działań profilaktyczno-edukacyjnych i współpracy z lokalnym samorządem omówiła mł. asp. Dorota Kulig.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane, dobre efekty. Podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe również dzięki zaangażowaniu społecznemu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

Do podziękowań dołączył się również pan Antoni Karaś Starosta Mrągowski. Dodatkowo w dowód uznania wręczył statuetkę: „Przyjaciel Powiatu Mrągowskiego” w postaci symbolicznego łabędzia, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mrągowie i pani Prokurator Rejonowej w Mrągowie.

O dobrej współpracy z mrągowskimi policjantami wypowiedzieli się wszyscy przedstawiciele lokalnych samorządów. O dobrej współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego powiedziała także pani Prokurator Rejonowa w Mrągowie.

Na koniec spotkania głos zabrał insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Podkreślił, że satysfakcjonujące, jest to, że 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym, co  jest zasługą policjantów  i codziennie pełnionej służby. Cieszy się, że spada przestępczość kryminalna. Zaznaczył również, że poprawia się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ spadła liczba wypadków i ich ofiar. Ten sukces był możliwy głównie dzięki zwiększeniu liczby policjantów na drogach. Ale to nie zwalnia funkcjonariuszy z kontynuowania wytężonej pracy. Co ważne cały czas policjanci realizują i będą realizować programy uspołeczniające działania Policji w tym te związane ze służbą dzielnicowych i Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podziękował również zaproszonym gościom, wszystkim instytucjom współpracującym z policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku.