Aktualności

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ!

W Mrągowie z inicjatywy Policji odbyła się ewaluacyjna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa Seniorów. Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w ramach działań: Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ! Wczoraj (26.06.18r) podsumowano przekazane poprzednio wnioski.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w sali Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Tego dnia mł. insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, Pan Jerzy Bonikowski Sekretarz Powiatu, Pan Tomasz Witkowicz Zastępca Burmistrza Mrągowa,  spotkali się z przedstawicielami Rady Seniorów w Mrągowie, przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych Koła w Mrągowie, Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Mrągowie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mrągowie, Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mrągowie, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji RP – Zarząd Koła w Mrągowie, Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział Mrągowo oraz przedstawicielkami zespołu wokalno - artystycznego Nasz Dom działającego przy Domu Dziennego Pobytu w Mrągowie.

Po omówieniu poprzednio wniosków przyszedł czas na dyskusję. W tym zakresie chcieliśmy poznać zdanie Seniorów na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Najczęściej uczestnicy spotkania zwracali uwagę na zagrożone bezpieczeństwo w ruchu drogowym, polegające m.in. na braku szacunku pomiędzy kierowcą – pieszym - rowerzystą. W tym zakresie zabrał głos Pan Tomasz Witkowicz, który omówił planowane i realizowane inwestycje w mieście, które m.in. mają na celu ułatwienie poruszania się rowerzystom oraz pieszym, jak i polegające na zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, czy doświetleniu przejść dla pieszych, co również ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Podczas debaty przypomniano sylwetki dzielnicowych i realizowane przez nich plany priorytetowe. Zachęcano do kontaktu z nimi. Jednym z poprzednich wniosków było to, że w gablotkach informacyjnych brak jest nazwiska dzielnicowego. Spotkanie wskazało, że wniosek zrealizowano ponieważ informacja o dzielnicowym dotarła za pośrednictwem  m.in. uczestników do kolejnych osób, z uwagi na to, że w tym zakresie rozkolportowaliśmy więcej ulotek o rejonach ich działania. Dodatkowo tego dnia każdy uczestnik mógł wziąć ze sobą ulotkę z danymi kontaktowymi do dzielnicowego.

Seniorzy zadowoleni z prowadzonych spotkań profilaktyczno - edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych w różnych aspektach życia zgłaszali chęć dalszej współpracy. W zakresie edukacji dla bezpieczeństwa Rada Seniorów przygotowała ulotkę informacyjną, którą podczas spotkania zaprezentowano. Seniorzy wpadli na pomysł, by za pośrednictwem ulotki przekazać mieszkańcom miasta na co mają zwracać uwagę w kontaktach z nieznajomymi, by nie paść ofiarą przestępstwa.

Co ważne, spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Dziękujemy uczestnikom za przybycie i podzielenie się z nami własnymi spostrzeżeniami, każde z nich w ramach naszych kompetencji zostanie rozpatrzone.

dk/kw