Aktualności

Internet to miejsce publiczne i również w nim trzeba ważyć słowa

Do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w ostatnim czasie wpłynęły zawiadomienia o przestępstwie polegające na tym, że osoba lub osoby korzystające z fikcyjnych kont na portalach społecznościowych pomawiają inne osoby. Niejednokrotnie przybiera to formę stalkingu czy gróźb karalnych.

Przypominamy, że przemoc stosowana za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo.

Popularność portali społecznościowych stale rośnie. Usprawniają komunikację międzyludzką, ale niestety - coraz częściej wykorzystywane są również przez różnego rodzaju oszustów. To m.in. problem fikcyjnych kont, którego nie można bagatelizować. Najgorzej jest, gdy fikcyjny profil należy do oszusta internetowego, który chce nas zdyskredytować - na przykład wpisując niepochlebne komentarze lub publikując fałszywe informacje, czy kompromitujące i poniżające materiały.

Pamiętajmy o tym, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady. Wrażenie anonimowości i pewnej nierealności w Internecie, jest tylko iluzją. Osoby, które korzystają z fałszywych profili na Facebooku lub w innych serwisach internetowych, bądź tworzą strony www pod fałszywym nazwiskiem, są w błędzie myśląc, że są bezkarni. Trzeba wiedzieć, że każdy krok w internecie pozostawia cyfrowy ślad. Ustalenie prawdziwej tożsamości takiego internauty nie stanowi dla specjalistów żadnego problemu.

Internet jest miejscem publicznym i również w nim trzeba ważyć słowa. W wirtualnym świecie bardzo łatwo można popełnić przestępstwo łamiąc przepisy prawa, jednak konsekwencje są jest już zdecydowanie realne.

Najczęściej popełniane przestępstwa w sieci:

Groźba karalna (art.190 kk):

„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Stalking (art.190 a kk):

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zniesławienie- art. 212 kk:

§ 1.Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Znieważenie- art. 216 kk:

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kodeks cywilny w art. 23 obejmuje ochroną dobra osobiste każdej osoby, w tym jej wizerunek.

Prawo autorskie w art. 81 wskazuje, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Przy braku wyraźnego zastrzeżenia, zezwolenie to nie jest wymagane, jeżeli osoba pozująca otrzymała umówioną zapłatę.

Regulacja ta nie dotyczy:

- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez

 nią funkcji publicznych,

- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Jak zabezpieczyć dowody:

- zachowaj wiadomości: sms, mms, e-mail, historię połączeń, wpisy na forum, komentarze pod zdjęciami,

- wykonaj screeny (zrzuty całego ekranu) – należy nacisnąć klawisz Print Screen, a następnie otworzyć dokument typu Word i wybrać opcję: wklej. dokument ze screenami zapisujemy na dysku komputera lub innym nośniku,

- archiwizuj treści rozmów: można uruchomić autoarchiwizację, która umożliwia śledzenie historii poszczególnych kontaktów, a także prosty i szybki dostęp do określonych zapisów; jeśli dany komunikator lub czat nie posiada funkcji archiwizacji wiadomości, warto kopiować treści rozmów i zapisywać je w dowolnym edytorze tekstu,

- wydrukuj witrynę internetową, na której opublikowne są określone treści; zwróć uwagę, by obejmowały one całe okno witryny – łacznie z paskiem tytułowym,

- zapis rozmów: ważne jest aby dokumentowany tekst był kompletny i zawierał wszystkie wypowiedzi.; skopiuj i zachowaj linki do strony, na której znalazły się te treści.