"STOP AGRESJI DROGOWEJ" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

"STOP AGRESJI DROGOWEJ"

To nazwa elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. "rejestratorami jazdy".

Nie bądź obojętny, reaguj.

Kierowco, jeśli posiadasz w swoim aucie „rejestrator jazdy” czy inne urządzenie, na  którym uwieczniłeś niebezpieczne zachowanie pirata drogowego - prześlij film.

Policjanci drogówki przeanalizują nadesłane informacje oraz będą dążyć do ustalenia sprawcy wykroczenia i wyciągnięcia konsekwencji karnych.

Jak to zrobić?

Jeśli posiadasz film, upewnij się, na terenie jakiego województwa zostało popełnione wykroczenie. Jeśli na terenie Warmii i Mazur kliknij TUTAJ 

IM WIĘCEJ DANYCH  PODASZ WYSYŁAJĄC NAM FILM, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO UDOWODNIENIA WINY PIRATOWI DROGOWEMU, WIĘC:

  • Dołącz krótki opis zdarzenia, podaj: datę, godzinę, miejscowość lub odcinek drogi między najbliższymi miejscowościami, ulicę, markę i numer rejestracyjny pojazdu pirata drogowego, krótki opis zaistniałej sytuacji.
  • Podaj swoje dane i dane ewentualnych świadków zdarzenia: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu.

Pamiętaj, że:

  • Twoje zeznania i zeznania ewentualnych świadków zdarzenia przyczynią się do wszczęcia postępowania sądowego.

Ostrzeżenie:

Fałszywe oskarżenie innej osoby jest przestępstwem z art. 234 Kodeksu Karnego!!! 

Ważne:

  • maksymalny rozmiar pliku to 35MB,
  • Skrzynka przyjmuje pliki video (  zalecane *avi, *mp4).
  • Przed wysłaniem pliku zaleca się spakować plik przy użyciu programu ZIP i przesłać go w takim formacie.
  • Nie dołączaj linków do serwisów zewnętrznych- do wiadomości dołącz nagranie, zdjęcie.
  • Jeśli przesłałeś  za duży plik otrzymasz automatyczną informację zwrotną w języku angielskim o niedostarczeniu  wiadomości.
  • Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku np. ze względu na jego rozmiar, który przekracza limit serwera –  nagraj go na jakikolwiek nośnik  i przekaż materiał najbliższej jednostce Policji.

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie.

Odpowiedni wybór usprawni podjęcie szybkich działań

Miasto Warszawa

WRD KSP w Warszawie

stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

woj. dolnośląskie

WRD KWP we Wrocławiu

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

woj. kujawsko-pomorskie

KWP w Bydgoszczy

stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

woj. łódzkie

WRD KWP w Łodzi

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

woj. lubelskie

WRD KWP w Lublinie

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

woj. lubuskie

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl

woj. małopolskie

WRD KWP w Krakowie

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

woj. mazowieckie

WRD KWP w Radomiu

stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

woj. opolskie

WRD KWP w Opolu

problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl

woj. podkarpackie

WRD KWP w Rzeszowie

stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl

woj. podlaskie

WRD KWP w Białymstoku

stopagresjidrogowje@bk.policja.gov.pl

woj. pomorskie

KWP w Gdańsku

stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

woj. śląskie

WRD KWP w Katowicach

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

woj. świętokrzyskie

WRD KWP w Kielcach

stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl

woj. warmińsko-mazurskie

WRD KWP w Olsztynie

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

woj. wielkopolskie

WRD KWP w Poznaniu

stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl

woj. zachodniopomorskie

KWP w Szczecinie

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl