Aktualności

Policjantka rozmawiała z młodzieżą o konsekwencjach prawnych

Jaka jest odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne? Co to jest czyn karalny i demoralizacja? Odpowiedzi na te pytania usłyszeli uczniowie ZOS „Baza”. Spotkanie z policjantkami miało na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne.

Wczoraj policjantki spotkały się z uczniami z Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie. Podczas zajęć profilaktyczno-edukacyjnych asp. szt. Joanna Dawidczyk rozmawiała z uczniami na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.Funkcjonariuszka poinformowała młodzież, że nieletni w wieku od 13 lat do 17 -  popełniając przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym, przestępstwo skarbowe oraz 11 wykroczeń wymienionych w Ustawie o postępowaniu w sprawie nieletnich  odpowiadają za popełnienie czynu karalnego i stają przed sądem rodzinnym i nieletnich. Wyjaśniła również  czym jest demoralizacja i jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z Internetu oraz wskazała jak ich unikać, jednocześnie przypominając, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady. Uczniowie usłyszeli również informacje na temat zjawiska cyberprzemocy. Podczas spotkania poruszono także tematy związane z zachowaniem się w szkole i w miejscach publicznych. Zwrócono także uwagi na sytuacje, w których najczęściej może dochodzić lub dochodzi do łamania prawa, a także na to, jak zachować się, aby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa.