Bezpieczne Wakacje w Stokropku - Galeria - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Bezpieczne Wakacje w Stokropku

 • na placu przed budynkiem radiowóz, motocykl i pasy oraz policjanci i dzieci podczas zajęć
  Bezpieczne Wakacje w Stokropku
 • na placu przed budynkiem radiowóz, motocykl i pasy oraz policjanci i dzieci podczas zajęć
  Bezpieczne Wakacje w Stokropku
 • dziecko na policyjnym motocyklu, policjant i dzieci
  Bezpieczne Wakacje w Stokropku
 • radiowóz, motocykl policyjny, policjant i dzieci
  Bezpieczne Wakacje w Stokropku
 • na placu przedszkola radiowóz, policyjny motocykl dzieci i policjant
  Bezpieczne Wakacje w Stokropku