Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r. cz.1 - Galeria - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r. cz.1

 • karabiny kampanii honorowej na placu
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • dowódca uroczystości wydaje polecenia kompanii honorowej
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • na placu poczty sztandarowe, kompania honorowa i policjanci stojący na baczność
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • na placu poczty sztandarowe i kompania honorowa stoją na baczność
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • na pierwszym planie dowódca uroczystości z tyłu policjanci
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi wojewódzkiemu
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendant wojewódzki dokonuje przeglądu pododziałów
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendant wojewódzki oddaje honor pocztom sztandarowym
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendant wojewódzki robi przegląd pododziałów
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • na pierwszym planie komendant wojewódzki za nim dowódca uroczystości z boku pododdziały policji
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendant wojewódzki oddaje honor przy nim dowódca uroczystości szablą oddaje honor
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa gości, dowódca uroczystości odchodzi
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa przy mikrofonie komendant wojewódzki
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa sylwetki komendantów powiatowych, wojewódzkiego i komisariatu
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • poczet flagowy trzech policjantów jeden trzyma złożona flagę polski
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • poczet flagowy przy maszcie
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • poczet flagowy przypina flagę na maszt
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • poczet flagowy wciąga flagę na maszt, z prawej strony stoją goście
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • poczet flagowy oddaje honor przy maszcie z flagą
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • z lewej strony poczet flagowy i maszt z flagą następnie namioty i trybuna honorowa z goścmi
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • flaga na maszcie na tle nieba
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa i goście
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa goście oddają honor
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • policjant przy mównicy oddaje honor, dowódca uroczystości szablą oddaje honor, lektor
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa gości z prawej przy mównicy komendant powiatowy
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • przy mównicy przemawia komendant powiatowy
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • przy mównicy przemawia komendant powiatowy
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • przy mównicy komendant powiatowy
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa zaproszonych gości
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa zastępca komendanta powiatowego i komendant komisariatu biją brawa
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa na pierwszym planie komendant wojewódzki obok poseł gosiewski
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa na pierwszym planie komendanci powiatowi i komendant komisariatu
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • z prawej strony poczty sztandarowe i kompania honorowa i pododdziały policji
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • lektor przy mikrofonie
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • zdjęcie pododdziałów plicji
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • kadrowa przy mikrofonie
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • trybuna honorowa komendanci
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • policjanci
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • dowódca uroczystości, kadrowa i lektor przy mikrofonach
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • wyróżnieni policjanci komendant i policjntka
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendant wojewódzki przypina odznaczenie komendantowi powiatowemu
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendant wojewódzki przypina odznaczenie policjantce
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • policjanci stojący w pododdziale
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • policjanci stojący w pododdziale
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.
 • komendanci wręczają akty mianowania policjantom
  Powiatowe Obchody Święta Policji 2019 r.