Święto Wojska Polskiego przy obelisku poświeconemu żołnierzom Garnizonu Mrągowo

  • w plenerze, oddają honor przedstawiciele wojska, straży pożarnej, policji
    Święto Wojska Polskiego przy obelisku poświeconemu żołnierzom Garnizonu Mrągowo
  • złożenie wiązanki przy obelisku przez przedstawicieli wojska , policji, straży pożarnej
    Święto Wojska Polskiego przy obelisku poświeconemu żołnierzom Garnizonu Mrągowo
  • poczet sztandarowy policji
    Święto Wojska Polskiego przy obelisku poświeconemu żołnierzom Garnizonu Mrągowo