Dane teleadresowe KPP w Mrągowie - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. 47 7328 200
fax 47 7328 205
e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Mragowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Komisariat Policji w Mikołajkach

ul.  Kajki 16
11-730 Mikołajki
tel. 47 7328 300
fax 47 7328 305


Posterunek Policji w Pieckach

ul.  Zwycięstwa 4
11-710 Piecki
tel. 47 7328 331
 


 

Wojewódzka Informacja Policyjna

całodobowa linia telefoniczna

tel. 47 731 44 44

Celem funkcjonowania Wojewódzkiej Informacji Policyjnej jest uspołecznienie działań Policji poprzez doskonalenie jakości obsługi interesantów udzielanie osobom zainteresowanym informacji o trybie załatwiania sprawy z jaką się zwracają lub zgłaszają do Policji oraz zbieranie informacji będących w zainteresowaniu Policji.