Dane teleadresowe KPP w Mrągowie - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. (89)  741 92 00
fax (89)  741 92 05
e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Mragowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Komisariat Policji w Mikołajkach

ul.  Kajki 16
11-730 Mikołajki
tel. (87)  421 93 00
fax (87)  421 93 05


Posterunek Policji w Pieckach

ul.  Zwycięstwa 4
11-710 Piecki
tel. (89)  742 16 84
fax (89)  742 16 84


 

Wojewódzka Informacja Policyjna

całodobowa linia telefoniczna

tel. (89) 522 44 44

Celem funkcjonowania Wojewódzkiej Informacji Policyjnej jest uspołecznienie działań Policji poprzez doskonalenie jakości obsługi interesantów udzielanie osobom zainteresowanym informacji o trybie załatwiania sprawy z jaką się zwracają lub zgłaszają do Policji oraz zbieranie informacji będących w zainteresowaniu Policji.

POLICYJNY  ANONIMOWY TELEFON  ZAUFANIA

(89) 741 28 61