Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powitowy Policji w Mrągowie lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00. 
 
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. (89) 741 92 00
fax (89) 741 92 05
e-mail:komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl
 

Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniony jest także:

SPECJALISTA JEDNOOSOBOWEGO STANOWISKA DS. SKARG I WNIOSKÓW:

nadkom. Daria Jarmałkowicz

tel. (89) 741 92 72

 

Skagi i wnioski  można składać osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w godzinach urzędowania jednostki.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).


WAŻNE !

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46):
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 


 

Skargi na działalności Policji można kierować do kierownika jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (+ 48) 22 55 17 760, (+ 48) 22 55 17 811
centrala: (+ 48) 22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat: (+ 48) 58 764 73 02
fax. (+ 48) 58 764 73 03
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon: (+ 48) 32 72 86 800
fax: (+ 48) 32 72 86 823
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat: (+ 48) 71 34 69 115
fax. (+ 48) 71 343 43 25
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 
Linki: 
Strona główna RPO: http://www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: http://www.rpo.gov.pl/wniosek
 
Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp