Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Kierownictwo

Komendant Powiatowy  Policji
 w mrągowie

insp. Andrzej Skol

tel. (89) 741 92 11

fax (89) 741 92 14

e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

 

 I ZastępcA Komendanta Powiatowego  Policji
 w Mrągowie

mł. insp. Robert Wierciszewski

tel. (89) 741 92 11

fax (89) 741 92 14

e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 13.00 - 16.00.

 Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu (89) 741 92 11.