Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Kierownictwo

p.o. KomendantA PowiatowEGO  Policji
 w mrągowie

mł. insp. Robert Wierciszewski

tel. 47 7328 211

fax 47 7328 214

e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

 

 P.O. I ZastępcY Komendanta Powiatowego  Policji
 w Mrągowie

podkom. Andrzej Jaźwiński

tel. 47 7328 211

fax 47 7328 214

e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 13.00 - 16.00.

 Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu 47 7328 211.