Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie - Wydziały - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

wYDZIAŁ pREWENCJI I rUCHU dROGOWEGO
 kOMENDY pOWIATOWEJ pOLICJI w mrągowie

ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. (89)  741 92 42
fax (89)  741 92 05

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO 

p.o. asp. szt. Zdzisław Biały

tel. (89) 741 92 42

 

Sekretariat

Natalia Kruk

tel. (89) 741 92 42

 

SPECJALISTA WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

podkom. Wojciech Dutczak

tel. (89) 741 92 29

 

KIEROWNIK REFERATU PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO

asp. szt. Krzysztof Sieradziński

tel. (89) 741 92 46

 

KIEROWNIK OGNIWA RUCHU DROGOWEGO

 asp. szt. Zdzisław Biały

tel. (89) 741 92 44

 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH

asp. szt. Grzegorz Barszcz

tel. (89) 741 92 50

 

ZESPÓŁ DS. NIELETNICH I PATOLOGII

asp. szt. Joanna Dawidczyk

tel. (89) 741 92 47

 

ZESPÓŁ DS. WYKROCZEŃ

 sierż. szt.  Sandra Ruszczyk

Izabela Szewczyk

tel. (89) 741 92 43

 

mł. asp. Marcin Szachnowicz

sierż. szt. Aleksandra Szpulak

Anna Miodek

tel. (89) 741 92 48

 

Grażyna Paśnikowska

tel. (89) 741 92 83

 

Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy zapewnienie warunków do efektywnego zapobiegania przestępczości, warunków efektywnego zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielanie pomocy w tym zakresie podległej jednostce Policji oraz zapewnienie i umożliwienie Komendantowi Powiatowemu Policji skutecznego reagowania w razie zaistnienia poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez:
  •  koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby prewencyjnej;
  •  monitorowanie, analizowanie, ocenianie sposobu działania i realizacji zadań prewencyjnych oraz tworzenie standardów ich wykonywania;
  •  monitorowanie stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami oraz prognozowanie takich zagrożeń;
  •  inspirowanie, wdrażanie i nadzorowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych Policji przeciwdziałających przestępczości nieletnich i patologii oraz w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego;
  •  zarządzanie działaniami Komendy Powiatowej i podległej jednostki Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w stanach nadzwyczajnych;
  •  gromadzenie bieżących informacji o przestępstwach i zagrożeniach;
  •  obsługa Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej;
  •  realizacja zadań w zakresie obronności państwa;
  •  zabezpieczenie imprez, zgromadzeń publicznych oraz osób podlegających szczególnej ochronie.