Przemoc w rodzinie - informator - Policja radzi - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Policja radzi

Przemoc w rodzinie - informator

INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY 
 

Urząd Miejski w  Mrągowie:

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - ul. Mrongowiusza 1  w Mrągowie

(budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89-741- 25 - 92

Dyżur prawnika 

  Magdalena Koniuszek, wtorek,  godz. 17.00 – 20.00

Dyżur wstępnego motywowania  do leczenia  odwykowego

   Marta Agnieszka Linowska, czwartek, godz. 16.00 – 19.00                                                        

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

   Agnieszka Sosnowska-Krzynówek, poniedziałek, godz. 16.00 – 19.00

Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Bożena Łapka,  wtorek, godz. 15.00 – 17.00

Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
   Barbara Sobczyk, środa, godz. 14.00 – 16.00  i  piątek, godz. 12.00 – 15.00

Dyżur informacyjno - konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii 

    Bożena Łapka,  wtorek, godz. 14.00 – 15.00

Zajęcia terapeutyczne 

   Gizela Maria Frojman

Terapia radzenia sobie ze złością                      

   środa, godz. 14.00 – 17.00

Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

   środa,  godz. 17.00 – 20.00

Telefon Zaufania od 1.04. do  31.12.2019 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Nr telefonu  89-741-20-20 Soboty i niedziele,  godz. 17.00 – 19.00


   
GOPS Mrągowo:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

tel. (89) 741 33 07

Dni tygodnia

Godziny pracy

Rodzaj usługi

Imię i nazwisko

Stanowisko

poniedziałek

11.00-14.00

terapia indywidualna i grupowa

 

Agnieszka
Sosnowska - Krzynówek

Terapeuta uzależnień

wtorki

13.00 - 17.00

konsultacje

informacja

Halina Całka

Pełnomocnik do realizacji

GPP i RPA

środę

11.45 - 17.00

konsultacja

informacja

Halina Całka

Pełnomocnik do realizacji

GPP i RPA

czwartki

8.30 - 11.00

porady prawne

Dariusz Bączek

Prawnik

piątek

11.00 - 14.00

pomoc psychologiczna

Magdalena Marzec

Psycholog psychoterapeuta

 


GOPS Piecki

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

tel. (89) 742 22 78

Specjalista ds. mediacji rodzinnych
mgr Halina Chorążewicz (psycholog)
poniedziałki: 13:00 - 18:00 pokój nr 5

Psycholog
mgr Halina Sierpińska
wtorki: 13:00 - 15:00 poradnictwo indywidualne - pokój nr 5
15:00 -16:00  poradnictwo grupowe

Konsultant ds. uzależnień i współuzależnień
Sławomir Kołakowski
Poniedziałki: 16:30 - 18:00
czwartki:    17:00 - 20:00 pokój nr 5 (możliwość pracy w terenie)

Prawnik
mgr Marta Bułajewska
środy:  12:00 - 16:00 pokój nr 5 (możliwość pracy w terenie)

Sekretarz Gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
czwartki:   15:15 -18:00 pokój nr 20

Asystent rodziny
mgr Elżbieta Niedźwiecka
mgr Iwona Malewska-Nowak
piątki: 8:00 - 10:00 pokój nr 5

Grupy Samopomocowe
Al - anon - dla osób współuzależnionych i członków ich rodzin

wtorki: 15:00 - 16:30

Grupa AA  "NADZIEJA" dla osób uzależnionych
czwartki  17:30 - 19:30


Stowarzyszenie „Synapsa”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” - zajmuje się m.in. niesieniem szeroko pojętej pomocy osobom indywidualnym oraz rodzinom w sytuacji kryzysowej.

Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Kopernika 2c
11-700 Mrągowo

Telefon: 89 741 20 20
E-mail: synapsa@synapsa-mragowo.pl


Bezpłatny TELEFON ZAUFANIA od piątku do niedzieli w godz. 17.00 – 19.00 –  (89) 741 20 20Grupy AA:
 

Grupa AA „Arka” - parafia Bł. H. Koźmińskiego ul. Olsztyńska 16, 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 30 20

Grupa AA „Nadzieja” - przy GOPS w Pieckach ul. 1-go Maja 6, 11-710 Piecki tel. (89) 742 22 77

Grupa Al-Anon „Poziomka” - grupa dla kobiet – parafia M.B.Saletyńskiej ul. Słoneczna 1B 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 40 41

Grupa AA „Iskra” - parafia św. Wojciecha ul. Królewiecka 32 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 21 66

Grupa AA „Marina” - grupa dla kobiet - parafia św. Wojciecha ul. Królewiecka 32 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 21 66


Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "Sapere Aude"

Mrągowo ul. Kopernika 2c tel. 720 703 280  email: mragowo@pomocsapereaude.pl

poniedziałek - środa 8.00 - 13.00 , czwartek 13.00 - 18.00

Pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna, materialna oraz inne formy wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom najbliższym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości i jest nieodpłatna dla beneficjentów.Przydatne telefony:
Niebieska Linia” - 0 801 12 00 02

„Pomarańczowa Linia” - 0 081 14 00 68

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku – (87) 428 40 30

Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach (koło Ełku) – (87) 619 93 26

Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Oddział odwykowy (89) 678 53 10

Szpital w Węgorzewie – oddział detoksykacyjny – (87) 427 27 66 w. 415


Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. (55) 255 00 01

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko, tel. (87) 520 34 37

3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 57 11


Podmiot realizujący program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 743 33 60

Baza placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu mrągowskiego