Przemoc w rodzinie - informator - Policja radzi - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Policja radzi

Przemoc w rodzinie - informator

INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY 
 

Urząd Miejski w  Mrągowie:

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - ul. Mrongowiusza 1  w Mrągowie

(budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89-741- 25 - 92

http://www.mragowo.pl/bezpieczenstwo/gdzie-szukac-pomocy


   
GOPS Mrągowo:

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

tel. (89) 741 33 07

Punkt konsultacyjny

http://gops.mragowo.pl/punkt-konsultacyjny


GOPS Piecki

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

tel. (89) 742 22 78

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych problemami przemocy:

http://www.gopspiecki.pl/Punkt_Konsulatcyjny.html


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Baza informacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie2


Stowarzyszenie „Synapsa”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” - zajmuje się m.in. niesieniem szeroko pojętej pomocy osobom indywidualnym oraz rodzinom w sytuacji kryzysowej.

Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Kopernika 2c
11-700 Mrągowo

Telefon: 89 741 20 20
E-mail: synapsa@synapsa-mragowo.pl
Bezpłatny TELEFON ZAUFANIA od piątku do niedzieli w godz. 17.00 – 19.00 –  (89) 741 20 20

https://synapsa-mragowo.pl/Grupy AA:
 

Grupa AA „Arka” - parafia Bł. H. Koźmińskiego ul. Olsztyńska 16, 11-700 Mrągowo

Grupa AA „Nadzieja” - przy GOPS w Pieckach ul. 1-go Maja 6, 11-710 Piecki tel. (89)
613 26 03

Grupa Al-Anon „Poziomka” - grupa dla kobiet – parafia M.B.Saletyńskiej ul. Słoneczna 1B 11-700 Mrągowo

Grupa AA „Iskra” - parafia św. Wojciecha ul. Królewiecka 32 11-700 Mrągowo

Grupa AA „Marina” - grupa dla kobiet - parafia św. Wojciecha ul. Królewiecka 32 11-700 Mrągowo


Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "Sapere Aude"

Mrągowo ul. Kopernika 2c tel. 720 703 280  email: mragowo@pomocsapereaude.pl

poniedziałek - środa 8.00 - 13.00 , czwartek 13.00 - 18.00

Pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna, materialna oraz inne formy wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom najbliższym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości i jest nieodpłatna dla beneficjentów.Przydatne telefony:
Niebieska Linia” - 0 801 12 00 02

„Pomarańczowa Linia” - 0 801 14 00 68

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku – (87) 428 40 30

Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach (koło Ełku) – (87) 619 93 26

Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Oddział odwykowy (89) 678 52 82

Szpital w Węgorzewie – oddział detoksykacyjny – (87) 427 27 66 w. 41


Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. (55) 255 00 01, 533 323 377

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko, tel. (87) 520 34 37

3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 57 11, 521 33 93, 600 107 645


Podmiot realizujący program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 743 33 60

Baza placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu mrągowskiego