Kierownik Rewiru Dzielnicowych - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Twój Dzielnicowy

Kim jest dzielnicowy?

Dzielnicowy to „policjanci pierwszego kontaktu”. To policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów oraz dbają o ich bezpieczeństwo. Dzielnicowi wspólnie z mieszkańcami ustalają przyczyny lokalnych problemów i pracują nad ich rozwiązaniem. Są to funkcjonariusze, do których można zwrócić się o pomoc lub przekazać informacje na temat zagrożeń.