Będę odpowiedzialnym kierowcą - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Będę odpowiedzialnym kierowcą

Wiek, a co z tym się wiąże, także doświadczenie kierowców mają istotny wpływ na ryzyko powstawania wypadków drogowych. Z policyjnych statystyk wynika, że młodzi kierujący w wieku 18 – 24 w minionym roku spowodowali prawie 23% wypadków drogowych, do których doszło na Warmii i Mazurach. Profilaktyka w tej dziedzinie jest zatem bardzo potrzebna. Dlatego policjanci regularnie spotykają się z młodzieżą, aby rozmawiać o zagrożeniach płynących z braku doświadczenia, ignorowania przepisów ruchu drogowego oraz wsiadania z kierownicę po alkoholu, czy środkach odurzających.

Wczoraj (29.10.2018) w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie policjantka po raz kolejny spotkała się z młodzieżą, aby rozmawiać z młodzieżą o odpowiedzialnym zachowaniu za kierownicą. Realizowany w październiku przez warmińsko – mazurskich policjantów program edukacyjno – profilaktyczny „Będę odpowiedzialnym kierowcą”, to wspólne przedsięwzięcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa na warmińsko - mazurskich drogach. Organizatorzy chcą dotrzeć do szczególnej grupy uczestników ruchu - przyszłych kierowców. Przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym zostało objęte honorowym patronatem Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. Działania uatrakcyjniała informacja o konkursie skierowanym do 17 – 18 letnich przyszłych kierowców, w którym można wygrać voucher o wartości 1500 zł., przeznaczony na sfinansowanie kursu na prawo jazdy kat. B.

 

Podczas zajęć młodzieży przedstawiono fakty dotyczące tragicznych zdarzeń drogowych powodowanych przez młodych kierowców. Zdjęcia rozbitych samochodów z informacjami o tragicznej śmierci młodych ludzi i spot „Mój wybór życie” wywołały wymowną ciszę na sali.

Policjantka dodała jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Podała przykłady, obrazujące jak często jazda na tzw. „podwójnym gazie” czy pod wpływem narkotyków prowadzi do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

 

Policjantka apelowała też o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym, nosił element odblaskowy. O zmroku pieszy z elementem odblaskowym widoczny jest nawet z odległości 150 m. Bez odblasku zaledwie z 30-40 m. W związku z tym, że młodzi uczniowie są nadal pieszymi każdy uczestnik spotkania otrzymał opaskę odblaskową.