Zapraszamy do „Zrywu Wolnych Serc” - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komunikaty

Zapraszamy do „Zrywu Wolnych Serc”

„Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – 1 czerwca 2015 roku punktualnie o godz. 14.00 na placu Unii Europejskiej w Mrągowie.

Tego dnia zatrzymajmy się na chwilę. Pokażmy, że mamy Serca wolne od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka; Serca piękne i zdrowe, troszczace się o zdrowie fizyczne i społeczne;

Serca silne i pomocne innym; Serca pokoleń;

Pokażmy wszystkim, Serca ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.

 

 

http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/3036,Ogolnopolski-Glos-Profilaktyki-2015.html