Wydział Kryminalny KPP w Mrągowie - Wydziały - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

WYDZIAŁ KRYMINALNY
 KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w mrągowie

ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. (89)  741 92 65
fax (89)  741 92 66

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 nadkom. Beata Gąsior

tel. (89) 741 92 65

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 nadkom. Bogdan Hura

tel. (89) 741 92 65

 

 

Sekretariat

Martyna Sokół

tel. (89) 741 92 65

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej działalności w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości oraz udzielanie pomocy podległej jednostce policji poprzez:
 
  • prowadzenie rozpoznania operacyjnego miejsc, zjawisk, osób i środowisk przestępczych;
  • współpracę z osobowymi źródłami informacji i realizację form pracy operacyjnej;
  • prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej;
  • organizowanie poszukiwań osób, rzeczy oraz identyfikacja nieustalonych osób i zwłok;
  •  udział w czynnościach procesowych związanych z dokumentowaniem ich przebiegu;
  •  obsługę kryminalistyczną zdarzeń;
  • wykonywanie pracy laboratoryjnej w zakresie pobierania materiału porównawczego i dowodowego oraz prac fotograficznych;
  • ocenę przydatności do potrzeb postępowań przygotowawczych zabezpieczonych śladów i dowodów oraz wnioskowanie i wykazywanie sposobów i kierunków działania sprawców,
  • prowadzenie wywiadów daktyloskopijnych;
  • opracowywanie analiz struktury, dynamiki i geografii przestępczości w celu dokonywania ocen skuteczności podejmowanych czynności, działań zapobiegawczych i wykrywczych oraz zwiększanie efektywności zwalczania przestępstw.